Laihjärv (Luikjärv, Kõrbjärv)

Laihjärv, ka Luikjärv, Kõrbjärv

Võrumaal, Misso vallas, Kärinä küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6392854

57°38'12" N

Y

691344

27°12'15" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 3,8 ha, suurim sügavus 3 m, pikkus 300 m, laius 130 m, kaldajoone pikkus 885 m

Registri kood VEE2153400

Misso alevikust 4 km põhja pool olevast Kisejärvest vaevalt 100 m edelas asub rabastunud kallastega metsajärv - Luikjärv. Pindala 3,5 ha, sügavus 4 m. Põhi on kaetud mudaga. Umbjärv.

Vesi on pruunikaskollane, keskmise läbipaistvusega (1,8 m) ja arvatavasti vähe kihistunud. Põhi on kaetud mudaga. 

Veetaimestik 1959. a. peaaegu puudus, fütoplanktonit on vähe, zooplanktonit mõnevõrra rohkem; viimases leidub mitmeid haruldusi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/