Pahijärv (Põhja-Pahijärv, ka Paijärv)

Pindala: 4,4ha
Pindala koos saartega: 4,48ha
Saarte arv: 1
Kaldajoone pikkus: 1887m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetus: 26 korda aastas
Veevahetuse skaala: (> 10 kuni 20)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.6419444
Long: 27.2136111


Võrumaal, Misso vallas, Põnni küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6393468

57°38'31" N

Y

691979

27°12'55" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Veepeegli pindala 4,4 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 4,5 ha, keskmine sügavus 1 m, suurim sügavus 2 m, pikkus 800 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 1 887 m

Valgala pindala 11,7 km2, veevahetus 26 korda aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2153100

Üks omapärasemaid Eesti järvi. Paikneb Misso alevikust 4 km põhja pool (Kisejärvest 100 m ida pool). Järv on loode-kagu suunas piklik, tema kaldajoon on üks liigestatumaid Eestis. Järve kaunistavad kolm saart. Kääne pool eraldab teda Kisejärvest mõhnastik, mujal on kaldad madalad. Järve ümbritseb rabamännik, juurdepääsu veele takistab turbasamblaõõtsik. Järve põhjas oleva mudakihi paksus on mitu meetrit.

Ehkki Pahijärv on rabastunud ümbruses, on ta vesi erakordselt hele ja läbipaistev. Suvel seguneb ja soojeneb järve vesi hästi. Talvel jääb järv ummuksile.

Taimestik oli 1968 ja 1970 a. väga liigivaene (7 liiki), kuid hulgalt keskmine. Erakordselt huvitav on Pahijärve vetikatefloora. V. Kõvaski andmetel esineb selles uskumatult haruldusterikas kaledoonia vetikatekompleks, mis tavaliselt asustab vaid külmaveelisi oligotroofseid järvi. Haruldasi vetikaid on teada üle 15. Zooplankton on vähene, kuid sisaldab samuti mitmeid haruldusi.

Arheoloogilise tähtsuse annavad Pahijärvele temas säilinud vanaaegsed kalapüünised - kaitsad. Pahijärve metsades elab veel haruldane must-toonekurg.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee