Sõdaalonõ järv (Sõdaalune järv, Söödialune järv, Sõdaaluse järv, Sedaljärv)

Pindala: 7,1ha
Kaldajoone pikkus: 1271m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.6319444
Long: 27.2113889

Sõdaalonõ järv, ka Sõdaalune järv, Söödialune järv, Sõdaaluse järv, Sedaljärv

Võrumaal, Misso vallas, Kärina küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu.

Pindala 7,1 ha, kaldajoon 1271 m, pikkus 520 m, laius 290 m.

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6392363  57°37'56" N 
691762  27°12'9" E 

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline, poolhuumustoiteline
KKR kood: VEE2154000

Misso alevikust 3,5 km põhja pool olev 8,5 ha suurune, loode-kagu suunas piklik, nähtavasti üsna madal järv (tõenäoliselt mitte üle 2 m sügav). Asub rabastuva männimetsa varjus. Umbjärv.

Veetaimi ja planktonit oli võrdlemisi vähe, kuid selle eest leidus viimaste hulgas mitu haruldust. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977