Pahijärv (Lõuna-Pahijärv)

Pahijärv (Lõuna-Pahijärv)

Võrumaal, Misso vallas, Põnni küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Kuulub Kisejärve järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6393171

57°38'21" N

Y

692112

27°13'2" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Veepeegli pindala 3,9 ha, kaldajoone pikkus 1149 m

Poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2153110

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/