Kisejärv (Kisõjärv, Küsajärv, Kiisajärv, Kisi järv)

Kisejärv, ka Kisõjärv, Küsajärv, Kiisajärv, Kisi järv

Liigestatud kaldaga järv Haanjas (Kisejärv)

Võrumaal, Misso vallas, Kärinä ning Põnni külade juures asuv avalik järv

Kuulub Kisejärve järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6393214

57°38'24" N

Y

691406

27°12'20" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 44,3 ha, keskmine sügavus 2,9 m, suurim sügavus 5.1 m, pikkus 1 420 m, laius 700 m, kaldajoone pikkus 4 384 m

Valgala pindala 7,2 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, vähetoiteline

Registri kood VEE2153200

Kisejärv on loode-kagu suunas pikliku kujuga ja väga sopilise kaldajoonega. Edelast järve ulatuv haraline poolsaar - Vaibsaar - jagab järve kolmeks osaks.

Kisejärve vahetu ümbrus on tasane, kuid veidi kaugemal kerkivad jääsulamisvete poolt moodustatud mõhnad ja oosid. Peaaegu kõikjalt ümbritseb järve metsane kultuurmaastik, vaid lõunas ja kagus ulatub järveni rabamännik. Kaldad on madalad, turbased, põhja- ja kirdeosas ilusad liivased. Põhi on suuremalt osalt kaetud lendmudane, paiguti aga liivane.

Kisejärv on väga nõrga läbivooluga ja toitub peamiselt sademete veest. Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,0-3,1 m), hästi segunev ja soojenev.

Taimestik oli järves 1957 a. ja 1968 a. väga liigivane (8 liiki) ja vähene.

Kalaliike on järves rohkesti, arvukamad on särg ja ahven, leidub haugi, roosärge, kiiska, latikat, kokre, linaskit ja lutsu. Kunagi oli hea vähijärv, nüüdseks on vähk kadunud.

Kisejärv on ka arheoloogiliselt üsna suure tähtsusega, sest temas leiduvad vanaaegsed kalapüünised - kaitsad. Pärast veetaseme alandamist 1939 a. leiti siit ühest puutüvest õõnestatud paat, 1973 a. madalvee ajal teine samasugusune 800-950 aasta vanune primitiivne paat. Kisejärvel ja teistel Misso ümbruse järvedel olid 1950 – ndatel aastatel kasutusel omapärased kalapüünised - hakud. Need on kuuse- ja kadakaokstest ehitatud tehiskoelmud, mille juurde paigutati mõrrad.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Asub Kisejärve maastikukaitsealal, looduslikult väga ilus koht. Esineb ahven, haug, särg. Kisejärvest on kirjutatud pikemalt Kalastajas nr 11. /Õngitsemine, Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kisejärve järvestik