Kalanduskoda

Kalanduskoda, kalamajanduse edendamiseks ja kalurite kutsehuvide kaitseks loodud organisatsioon aastail 1936-40. Selle täiskogusse kuulus 35 kalurite piirkondlikku saadikut ja 5 põllutööministri määratud liiget (3 mitmesuguste kalandusorganisatsioonide esindajat, 1 kalaeksportöör ja 1 kalatööstur). Kalanduskoja tuluallikad olid oma ettevõtteist saadavad tulud, eraldised riigieelarvest ja kalaekspordi kontrolli maksudest ning kalurite paadi- ja püünisemaksud. Kalanduskoda andis välja erialaseid trükiseid, peamiselt kalatöötlemisviiside tutvustamiseks (levitati tasuta). Majandustegevuses oli kaalukaim osavõtt kalurite kooperatiivühistute keskühingu „Kalakeskus“ asutamisest (põhikiri registreeriti 20. II 1940) ning tööst. Kalanduskoja alluvuses tegutses 7 piirkondlikku kalanduskonsulenti. Kalanduskoda likvideeriti suvel 1940. Mereleksikon, 1996.

Kalanduskoja esimees oli Mart Laagus.

Kalanduskoja koosseis 1936. a:

Virumaalt - Martin Kongo, Pääru Pääro, Arnold Liebreich, Ivan Lütter, Nikolai Zibriev

Harjumaalt - Joosep Kain, Eduard Parkas, Oskar Vilbaste, Johannes Kuul, Johannes Kallasmaa-Mikkov, Erik Rosenberg

Läänemaalt - Karl Kibus, Aleksander Somp, Aleksander Berggren, Herbert Elmi

Saaremaalt - Madis Kolk, Mihkel Aer, Nikolai Kahju, Jüri Tõru, Vassili Valvas, Hindrek Sepp

Pärnumaalt - Ardalion Mihkelson, Jaan Juhansoo, Martin Laagus, Juhan Randmaa, Enn Arget

Järva-, Viljandi- ja Valgamaalt - Jaan Jõgi

Tartumaalt - Ivan Gvoszkov, Stepan Orlov, Jaan Kraus, Rudolf Rasin

Võru- ja Petserimaalt - Eduard Kiudorf, Peeter Vanjukov

Põllutööministri poolt - Liisa Born, Arthur Anderson, Abel Käbin, Aleksander Määr, August Mölder

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Eesti Kalandus (ajakiri)
Kalanduskonsulent
Mölder, August
Määr, Aleksander
Laagus, Mart (Martin)
Eesti kalandustegelased
Kalandus