Kalanduskonsulent

Kalanduskonsulent, kalandusalal pädev ametnik, kes annab kalureile nõu kutsealastes küsimustes ning selgitab kalureid puudutavaid seadusi ja määrusi. Eestis tegutsesid kalanduskonsulendid vabariigi lõpuaastail Viru-, Harju-, Lääne- ja Saaremaal ning Pärnus. Neid koolitati TÜ-s sellekohastel kursustel ja nad määras ametisse Kalanduskoda. Kursused on lõpetanud nt A. End, N. Õ. Mikelsaar, geograaf E. Varep. Mereleksikon, 1996

Vaata lisaks:

End, Albert Arvo
Mikelsaar Neeme
Kalanduskoda