Mikelsaar Neeme

Mikelsaar, Neeme Õnneleid (5. 08. 1910 – 22. 10. 1990), zooloog (ornitoloog, ihtüoloog) ja hüdrobioloog, bioloogiakandidaat (1959, väiekiri „Balti mere idaosa lest“). Lõpetas 1928 Hugo Treffneri gümnaasiumi, 1938 kõrgemad kalanduskursused, 1939 Tartu Ülikooli. Töötas 1936-1937 Tartu ülikoolis assistendina, 1938-1940 Kalanduskoja kalanduskonsulendina, 1941-1944 Põllumajandusministeeriumi keskvalitsuses ning teenis seejärel Saksa sõjaväe lipnikuna. Organiseeris 1944 Üleliidulise Merekalamajanduse ja Okeanograafia Teadusliku Uurimise Instituudi (VNIRO) Eesti osakonna, oli aastast 1950 Eesti NSV Teaduste Akadeemia bioloogia instituudi teadur, 1957–81 Zooloogia ja Botaanika instituudi hüdrobioloogiasektori juhataja. Eesti mere ja siseveekogude kalandusliku ja hüdrobioloogilise uurimise peamine korraldaja ja Võrtsjärve limnoloogiajaama (1961) rajajaid ja esimene juhataja, hüdroloogide uue põlvkonna kasvataja. Korraldas ja juhtis aastail 1951-1975 enamikku järveuurimisekspeditsioone. Uurimusi mere ja siseveekogude kalastiku kohta, ornitoloogia ja mudakonna bioloogia alalt. Avaldanud ligi 100 teadustrükist ja aimeartiklit. Aastast 1980 Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige. Eesti NSV teeneline kalakasvataja (1980). Eesti NSV riiklik preemia 1972.

Raamatu Eesti NSV kalad (1984) autor.


Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Kalanduskonsulent
Eesti kalateadlased (loend)
Eesti NSV kalad (Mikelsaar)
Võrtsjärve Limnoloogiakeskus