Eesti Kalandus (ajakiri)

Eesti Kalandus“, kuukiri, mis ilmus Kalanduskoja väljaandena 1937-40, kuukirja „Kalandus“ (Eesti Üleriiklilku Kalameeste Seltsi väljaanne) järglane. Vastutav toimetaja oli A. Mölder, teaduslik toimetaja E. Reinvaldt. Ajakiri ilmus nõukogude võimu kehtestamiseni 1940. a (ilmus 6 numbrit). Seejärel anti välja ajakirja „Nõukogude Eesti Kalandus“, millest ilmus 1941. a veebruarist kuni maikuuni kokku 3 numbrit. Ajakiri positsioneeris ennast kui „Eesti Kalanduse“ jätkaja, väljaandjaks oli Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat. Sõda katkestas kalandusajakirja ilmumise, siiski tehti katse „Eesti Kalandus“ uuesti ilmuma panna 1944 a juunis; väljaandjaks Eesti Kalurite Keskus, vastutavaks toimetajaks A. Taska, tegevtoimetajaks O. Luiga. Ilmuda sai vaid 1 number, sest uus nõukogude okupatsioon 1944. a septembris katkestas ajakirja üllitamise.


Taas anti ajakirja nimega „Eesti Kalandus“ välja aastatel 1990-92, 1990 Eesti Kalurite Liidu, seejärel Eesti Kalandusliidu väljaandena

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Kalandusperioodika
Kalandus (ajakiri)
Kalanduskoda
Mölder, August
Hotmedia.ee