Kalandusperioodika

Ajakirjandusharu, mis tekkis põhiliselt 19. saj lõpuveerandil seoses kalamajanduse kiirenenud arenguga. Maailma esimestest kalandusajakirjadest on tuntuimad „Deutsche Fischerei-Zeitung“ (ilmus aastast 1877 Stettinis), „Dansk Fiskeri Tidende“ (aastast 1882 Kopenhaagenis), „The Fish Trades Gazette“ (aastast 1884 New Yorgis). Soomes hakkas 1894 ilmuma „Suomen Kalastuslehti“.

Eestis ilmus 1920-25 „Kalaasjandus“ (1920. a ajakirja „Laevandus“ kaasandena); hilisemalt ilmus ajakiri „Laevandus“ ka nimede all „Laevandus ja Kalaasjandus“ ning „Laevandus ja Kalandus“. 1933-36 ilmus ajakiri „Kalandus“, mille järglaseks sai 1937-1940 ilmunud „Eesti Kalandus“, selle järglasena anti 1941 välja 3 numbrit ajakirja „Nõukogude Eesti Kalandus“, viimane „Eesti Kalandus“ ilmus ainukese numbrina 1944 juunis (taas anti ajakirja nimega „Eesti Kalandus“ välja aastatel 1990-92). Nõukogude Venemaal ilmus ajakiri „Рыбное хозяйство“ („Kalamajandus“), millest sai praktiliselt ainus üleliiduline kalamajanduse alane väljaanne. Huvikalastuse valdkonnas puudusid NSV Liidus ja ka Eesti NSV-s vastavad ajakirjad, neid asendasid almanahhid: üleliiduliselt levis „Рыболов-спортсмен“ („Kalamees-sportlane“), mida ilmus 1950-91 kokku 51 numbrit; Eesti NSV-s „Õngemees kalavetel“, kokku 3 raamatut (1957, 1960, 1967), „Kalavetel“ (1960, 1984), lisaks veel vahel bülletäänideks või brošüürideks nimetatud kogumikke nagu „Kalaveed kutsuvad“ (1961), „Jõekaldal...“ (1964), „Läki kalavetele“ (1968), „Landi, õnge ja tirguga“ (1971), „Jõeveel ja järvejääl“ (1973) – olemata perioodilised väljaanded, olid need raamatud oma temaatikalt ja ülesehituselt ajakirjalikud kogumikud.

Kutselise kalapüügi osas ilmus Eesti NSV-s nö ametkondlikke perioodilisi väljaandeid nagu „Eesti Kalatööstuse“ venekeelne ajaleht „Rõbak Estonii“ (1962-92) või kalurikolhoosi „Hiiu Kalur“ (ja seejärel ASi „Hiiu Kalur) samanimeline ajaleht (1985-95).

Stockholmis ilmus 1980-93 ajakiri „Eesti Kalur“ (4 numbrit aastas).

Alates 1999 maist ilmub „Kalurileht“ (1 number kuus), mis on suunatud kalandusega tegelevatele firmadele ja üksikisikutele. 

Püsivalt hakkas Eestis ilmuma alates 1996. a suvest huvikalastuse ajakiri „Kalastaja“, sagedusega 4 numbrit aastas, samal aastal ka peamiselt kutselise kalastuse problemaatikat käsitlev ajakiri „Vesikaar“, millest ilmus paraku vaid 5 numbrit. 2001 oktoobrist hakkas ilmuma huvikalastuse kuukiri „Fish“, mis samuti lõpetas ilmumise juba mõne numbri järel. 2013 hakkas ilmuma huvikalastuse ajakiri Kalale (6 numbrit aastas), mis lõimiti varasemalt tegutsenud internetiportaaliga Kalale.ee. Kalastusteemadele on andnud püsivalt ruumi ka mõned teised ajakirjad, nt „Hobiklubi“ (ilmus 10 numbrit aastatel 2005-07), „Jahimees“ (1988-2000), „Eesti Jahimees“ (alates 2001) või kõige uumal ajal kuukiri „Looduses“ (alates 2017)


Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Kalakirjandus
Õngemees kalavetel I-IV (raamatud)
Eesti Kalur
Kalastaja (ajakiri)
Hiiu Kalur (ajaleht)
Rõbak Estonii
Kalandus (ajakiri)
Eesti Kalandus (ajakiri)
Laevandus (ajakiri)
Kalaasjandus (ajakiri)