Kalaasjandus (ajakiri)

Kalaasjandus, esimene eestikeelne kalandusalane perioodikaäljaanne (ajakiri). Ilmus 1920-25, esialgu ajakirja „Laevandus“ kaasandena, a-st 21 iseseisvalt; toimetaja E. Veberman. Demokraatliku suunitlusega, püüdis kaitsta kutseliste kalurite huve, propageeris kalanduse ainelise baasi (nt sadamate) arendamist, ühistegevuse edendamist, tutvustas uusi tehnilisi vahendeid, kritiseeris kalandusega tegelevate ametiasutuste passiivsust. Saamata riiklikku toestust lõpetas ilmumise.


Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Kalandusperioodika
Laevandus (ajakiri)