Kalastaja (ajakiri)

Kalastaja 


Huvikalastuse ajakiri Kalastaja on almanahhilik väljaanne ilmumissagedusega neli numbrit aastas. Ajakiri asutati 01.aprillil 1996. aastal Tallinnas kolme harrastuskalamehe poolt (Hanno Kask, Vladislav Koržets, Endrik Tõnsberg) ning selle esimene number ilmus 1996. juulikuus. Alguses oli ametlikuks kirjastajaks AS Agent KK, 1998 moodustati eelnimetatud isikute poolt kirjastamiseks omaette äriühing OÜ Zero Gravity
Ajakiri on ilmumiseks saanud riigilt alates 1998. aastast rahalist tuge: alguses sihtasutuselt Eesti Kalakapital, seejärel KIK-ilt. 1998-nda aastani oli ajakirja mahuks 96 lk, aastail 1998-2001 112 lk ja alates 2002. a. kevadest 128 lk.
 
Ajakirja temaatika on lai: kalaliikide, veekogude, püügiviiside tutvustused; koduloolised ja pärimuslikud kirjutised; kalastamise korralduslikud küljed ning kalanduspoliitika; kalavarude ja keskkonna kaitse; kalameeste ühistegevus, võistukalastus; kalamehejutud, mälestused, pajatused, reisikirjad jm. Ajakirjas on käsitletud ka kutselist kalastamist (Kalurilisa) ja veesõidukite küsimustikku (Paadilisa). 

Ajakirja toimetaja oli aastatel 1996-2003 Vladislav Koržets, alates 2004. aastast on toimetaja Ralf Mae. Vastutav väljaandja: Hanno Kask

Ajakirja lisana antakse välja igaaastast kalendrit “Kalastaja aasta”; alates 2001. üllitatakse igal aastal kalastust või kalasid käsitlev raamat sarjana “Kalastaja raamat”.

Kalastaja võrguväljaanne: http://ajakiri.kalastaja.ee/

Vaata lisaks:

Kalandusperioodika