Määr, Aleksander

Määr, Aleksander (10. IV 1901 – 1. VIII 1969), eesti ihtüoloog. Osales Vabadussõjas. Lõpetas 1924 zooloogina Tartu Ülikooli, töötas kuni 1935 assistendina ülikooli zooloogiainstituudis (uuris peamiselt angerjaga seotud probleeme). Oli 1935–1936 Põllutööministeeriumi kalanduse eriteadlane ja 1936–1940 Kalanduskoja sekretär-eriteadlane ning „Kalakeskuse“ asutajaid ja juhatuse esimees. Lahkus 1944 Rootsi, jätkas uurimistööd Drottingholmi mageveelaboris (uurimisobjekt oli koha). 1950 siirdus ÜRO ülesandel Lõuna-Rodeesiasse (Zimbabwesse), kus töötas sealse kalanduse korraldajana. Avaldanud kalandusalaseid uurimusi saksa, rootsi ja inglise keeles. Hukkus liiklusõnnetuses.


November, 2018

Vaata lisaks:

Kalanduskoda
Eesti kalandustegelased
Ihtüoloogia ajalugu
Ihtüoloogia