Eesti kalandustegelased

Isikud, kes on korraldanud või juhtinud Eestis kalapüügi või kalatöötlemise alaseid tegevusi: enne II maailmasõda kaluriühistude moodustajad, kalatöösturid ja kalanduse korraldamisega seotud aktivistid või riigiametnikud; Eesti NSV ajal kalurikolhooside esimehed ja tootmiskoondiste (nt „Ookean“) juhtivtöötajad, riigiametnikud jt. Kalandustegelasteks võib pidada ka neid teadlasi või ajakirjanikke, kelle tegevus on oluliselt mõjutanud Eesti kalandust.

Nõukogude aastatel omistati osadele kalandustegelastest aunimetus „Eesti NSV teeneline kalur“, harvem aunimetus „Sotsialistliku töö kangelane“, samuti autasustati osasid kalandustegelasi ordenitega (Lenini orden, Tööpunalipu orden).

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Erikson, Juhan (kalatööstur)
End, Albert Arvo
Mölder, August
Määr, Aleksander
Kalandus
Hint, Aleksander
Hint, Aadu
Schmuul, Rudolf
Toots, Hendrik
Laagus, Mart (Martin)
Pettai, Elmar Voldemar
Sörensen, Voldemar R (kilutööstur)
Maide, Hugo
Kuul Oskar
Noor, Henn
Noor, Vaino
Susski, Vladimir
Tamm, Friedrich
Tomberg, Johannes
Eesti NSV teeneline kalur