Schmuul, Rudolf

Schmuul, Rudolf (1. VI 1921 Koguva – 4. I 2002 Rootsi), eesti kalandustegelane ja teadlane. Lõpetas 1940 Pärnu Kalanduskooli ja õppis II maailmasõja ajal kõrgematel kalanduskursustel Tallinnas. Töötas 1940-43 kalandusinstruktorina ja Saaremaa kalanduskonsulendina. Põgenes 1943 Rootsi, kus töötas 1944-46 kutselise kalurina, ühtlasi organiseeris 1944 eestlaste põgenemist Rootsi (Gotlandi kaudu, kokku ~ 1500 inimest); 1946-52 töötas kalakasvatuse juhatajana. Läks 1952 teadustööle Drottingholmi mageveelaborisse ning hakkas uurima järvede ja jõgede reguleerimise mõju kaladele Rootsi siseveekogudes. Märkimisväärset edu ja rahvusvahelist tunnustust saavutas ta uuringutega elavhõbedasisalduse kohta reostatud vee kalades (uurimused avaldati 1967) ja Lääne-Rootsi sisevete happelisuse (vääveldioksiidi sisalduse) kohta (5 uurimust, ilmusid 1969-78). 1956-86 töötas algul Älvsborgi, siis Kalmari lääni kalanduskonsulendina ja kalandusameti juhatajana- Pärast pensionile minekut (1986) oli ühiskondlikult tegev mitmes kalurite ühingus. Osales aktiivselt paljude eesti pagulasorganisatsioonide töös, 1990-ndatel ka Muhu ja Saaremaa ettevõtmistes. Mereleksikon, 1996


Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Eesti kalandustegelased
Pärnu kalanduskool