Pärnu kalanduskool

Pärnu kalanduskool, õppeasutus, mis sai alguse Pärnu kaubanduskooli kalandusklassist; klass alustas tegevust 1929, iseseisvaks kalanduskooliks muudeti see 1933 (algul üheaastase, aastast 1935 kaheaastase kursusega). Õpetati kalade füsioloogiat, kalapüüki, -töötlemist, -säilitamist ja -kaubandust ning üldaineid. Koolis õpetas ka O. Akkov (Avango), kes hiljem oli kooli juhataja (1933-40). Kool likvideerriti 1940, selleks ajaks oli lõpetanuid 117. Mereleksikon, 1996

Saksa okupatsiooni ajal jätkati õppetööd aastail 1942-44. 1945 rajati Pärnusse kalatööstuskool.


Bioloogiatund Pärnu kalanduskoolis/ Foto Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

End, Albert Arvo
Toots, Hendrik
Schmuul, Rudolf
Laagus, Mart (Martin)
Pettai, Elmar Voldemar
Hotmedia.ee