Laagus, Mart (Martin)

Laagus, Mart (Martin) (10.07.1905 Pärnu – 2.09.1990 Lund), eesti kalandustegelane ja kalandusajaloolane. Pärast algkooli lõpetamist töötas kalurina. 1928 sai temast Pärnu kalurikooperatiivi „Jahta“ ärijuht, 1933 lõpetas ta Pärnu Kalanduskooli, 1936 valiti Kalanduskoja esimeheks, hiljem oli aktiivselt tegev kaluriühistute keskühingu „Kalakeskus“ asutamisel.

Emigreerus 1944 Rootsi, hakkas valmistama kalapüüniseid (kuni pensionile jäämiseni), püüdis Eesti Kalurite Koondise abil leida Rootsi jõudnud eesti kalureile erialast tööd ja kaitsta nende huve. 1980. aastail hakkas innukalt propageerima Eesti kalanduse ajaloo talletamist, et anda välja koguteos (sai teoks 1984-85 kaheköitelise teosena "Eesti kalanduse minevikust") oli ise selle viljakamaid autoreid. Oli ka Stockholmis ilmunud kvartalikirja „Eesti Kalur“ toimetuskolleegiumi liige. Maetud Vana-Pärnu kalmistule.

Teoseid: Suurkalavõrk. //Eesti Kalur 1981, nr 1; Räimepüük Pärnu lahes. //Eesti Kalur 1982, nr 4; Eesti kalanduse minevikust, I ja II kd, kaasautor. Stockholm, 1984–1985; Purjed ja paadid Pärnu lahel. //Eesti Kalur 1987, nr 2; Kaluri tööriistad ja abinõud. //Eesti Kalur 1987, nr 4

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Kalanduskoda
Eesti kalandustegelased
Pärnu kalanduskool
Eesti kalanduse minevikust I-II