Eesti kalanduse minevikust I-II

Eesti kalanduse minevikust I-II, koostas ja toimetas Elmar Pettai. Eesti Kalurite Koondis, Stockholm, 1985. 824 lk, tavaformaat, pehme köide. Kaanekujundus Helmer Avasalu.


Sõja jälgedes asus palju eesti kalureid ja kalandusteenistujaid Läände; kalurite lahkumist soodustas see, et neil olid üle mere minemiseks olemas paadid. Paljud neist jäid Rootsi, kuid rännati ka edasi Ameerikasse jm. Esto-80 ajal toimunud eesti kalurite kongressil asutati «Eesti Kalurite Koondis», mille ülesandeks jäi materjali kogumine ja raamatu «Eesti kalanduse minevikust» väljaandmine. Koguteos oli kavandatud üheköitelisena, mahuga umbes 350 lk, kuid materjale kogunes sedavõrd, et raamat tuli muuta kaheköiteliseks. Esimesse ossa koondati kirjeldused ajast kuni iseseisvusaja lõpuni, teise ossa kirjeldused eesti kalandusest okupatsiooniaegadel. Kindlat piirjoont siiski siiski ei tõmmatud, kuna osa autoreid on oma artiklites käsitlenud pikemaid perioode.


Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

End, Albert Arvo
Kalandus
Eesti Kalurite Koondis
Eesti Kalur
Pettai, Elmar Voldemar
Laagus, Mart (Martin)
Hotmedia.ee