Eesti Kalurite Koondis

Eesti Kalurite Koondis, eesti kaluritest-sõjapõgenikest Rootsis 1945 asutatud organisatsioon. Organisatsiooni loomise sihiks oli otsida eesti kaluritele võimalusi jätkata oma kutsetööd, samuti nende huvide kaitsmine Rootsi ametivõimude ees. Organisatsioon hääbus peatselt, sest põgenike paadid ja laevad anti välja NSV Liidule, eesti kalurite iseseisvalt tegutsemisele hakati seadma formaalseid takistusi. Koondise tegevus taaselustati 1980 eesmärgiga tõhusalt kaasa aidata koguteose „Eesti kalanduse minevikust“ (1984-85) väljaandmisele. Koondise väljaandena ilmus ajakiri „Eesti Kalur“ (1980-1993).

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

End, Albert Arvo
Eesti kalanduse minevikust I-II
Eesti Kalur