Eesti NSV teeneline kalur

Eesti NSV teeneline kalur


Aunimetus, mis anti kalurile või pikemat aega kalanduses töötanule, kellel oli silmapaistvaid teeneid kalanduse arendamisel, selle efektiivsuse tõstmisel vms. Kehtestati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 26. VI  1965, on antud enam kui 100-le kalamajandustöötajale.

Mereleksikon, 1996

Vaata lisaks:

Tamm, Friedrich
Susski, Vladimir
Noor, Vaino
Noor, Henn
Kuul Oskar
Maide, Hugo
Kalurikolhoos
Kalur