Kalur

Kalur, elukutse, mille esindaja saab põhisissetuleku kalapüügist. Maailma vanimaid elukutseid. Algul tegutsesid kalurid sisevetel, kuid tehniliste vahendite arenedes siirduti meredele ja ookeanidele. Eestis oli kaluritöö sajandeid ühitatud põllumajandustootmisega. Vähesel arvul oli kutselisi kalureid keskaegsete linnade, kloostrite ja mõisate teenistuses. Püsiv kutseliste kalurite kiht Eesti mererannikul tekkis 19. saj seoses turusidemete laienemisega. Eesti Vabariigis oli nt 1922. a merekalureid 7019 ja siseveekalureid 8606 (nii põhi- kui kõrvaltööna). 1987. a oli Eestis kalureid kokku umbes 8500, neist üle 7500 töötas laevadel, ülejäänud paatidega rannalähedasel püügil või sisevetel. Tänapäeval töötavad kalurid kas palgalise tööjõuna kalalaevadel, ühistutes või aktsiaseltsides ehk siis füüsilisest isikust ettevõtjatena.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Südvester
Eesti NSV teeneline kalur
Kalurite uskumused
Kalurikolhoos