Kalurikolhoos

Kalurikolhoos, kalandusliku põhitootmisega kollektiivmajand NSV Liidus. Eesti NSV-s rajati esimesed kalurikolhoosid 1949 kaluriühistute ja artellide reorganiseerimisega. 1949 a lõpuks oli Eestis 111 kalurikolhoosi; 1970. a 25 ja 1976. a 8 („Peipsi Kalur“, „Oktoober“, S. M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoos, „Majak“, „Lääne Kalur“, „Hiiu Kalur“, „Saare Kalur“, „Pärnu Kalur“). Algaastail oli ainus tootmisharu kalapüük, hiljem lisandus kalatöötlemine, kohati ka kalakasvandus. Eesti töönduslikku kalapüüki Läänemerel korraldasid peamiselt kalurikolhoosid; 4 kolhoosi püügilaevad töötasid Atlandil. Kalurikolhoosid kuulusid 1970-80 aastail Eesti jõukamate ettevõtete hulka. 1990-ndate algul lagunesid aktsiaseltsideks, osaühisusteks jm.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Saare Kalur (kolhoos)
Pärnu Kalur (kolhoos)
Peipsi Kalur (kolhoos)
Mootori-kalapüügijaam
Majak (kolhoos)
Lääne Kalur (kolhoos)
Eesti Kalurikolhooside (Vabariiklik) Liit
Kirovi nim näidiskalurikolhoos
Eesti NSV teeneline kalur
Kalur
Hiiu Kalur (kolhoos)
Hotmedia.ee