Peipsi Kalur (kolhoos)

Peipsi Kalur, 1980-ndate ainus Eesti sisevete kalurikolhoos. Moodustati 3 kalurikolhoosi ühinemisel (algselt oli 22 väikemajandit). Püügirajoonid asusid Peipsil ja Lämmijärvel. 1986 osteti Tartu kalakombinaat, kolhoosile kuulusid ka Kallastel ja Tartus asuvad konservitehased, külmhooned ja töökojad ning Varnja taara- ja metallitsehh. Nt 1986 püüti kala 3800 t, valmistati 3000 t toidukalatooteid ja 6,7 miljonit tingkarpi kalakonserve (kokku 10,3 miljoni rubla eest). Aprillis 1991 „Peipsi Kalur“ reorganiseeriti: osakonnad tehti rendiettevõteteks, märtsis 1992 moodustati neist iseseisvad aktsiaseltsid („Peipus Fish“ ja „Kallaste Kalur“).
Vimpel ja rinnamärgid

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Kalurikolhoos