Eesti Kalurikolhooside (Vabariiklik) Liit

Eesti Kalurikolhooside (Vabariiklik) Liit, kalurikolhoose ühendanud ja juhtinud organisatsioon; tegutses 1949-91 (vaheaegadega). Hõlmas 8 kalurikolhoosi ja 3 nendevahelist ettevõtet ning nendega 1988 liidetud Tallinna Kalakombinaadi ja Eesti Kalaturustuse. Liidu ettevõtted tootsid nt 1987 30 000 t toidukalatooteid, 175 miljonit tingkarpi kalakonserve jt toidu- ja rahvatarbekaupu koguväärtuses ~ 250 miljonit rubla. Muudeti 1990 Eesti Kalandusliiduks ja hakkas ühendama kalurikoperatiive, osaühistuid, kalandustalusid ja erakalureid. Mereleksikon, 1996


Liidu vimpel

Oktoober, 2918

Vaata lisaks:

Noor, Henn
Maide, Hugo
Eesti Kalurite Artellide ja Ühistute Liit
Tallinna Kalakombinaat
Kalurikolhoos