Eesti Kalurite Artellide ja Ühistute Liit

Eesti Kalurite Artellide ja Ühistute Liit, kaluriorganisatsioone ühendav keskorgan, mis asutati kutseliste kalurite tegevuse koordineerimiseks ja nende huvide kaitseks. Liidu põhikiri kinnitati 3. IV 1941, kuid juba Saksa okupatsiooni algul liit likvideeriti. Tegutses taas detsembrist 1944 juulini 1949, täites keskset osa tööndusliku kalapüügi organiseerimisel Eesti NSV-s. Tema järglaseks sai Eesti Kalurikolhooside (Vabariiklik) Liit. Enamus liitu kuuluvaist organisatsioonidest olid kaluriühistud. Esimene sõjajärgne esimees oli kirjanik Aadu Hint. Mereleksikon, 1996

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Eesti Kalameeste Ühingute Keskliit
Eesti Kalurikolhooside (Vabariiklik) Liit