Tallinna Kalakombinaat

Tallinna Kalakombinaat, ENSV suuremaid kalatööstusettevõtteid, asutati 1945 mitmest väikekäitisest. Tootis 1974. a 7067,5 t kalasaadusi, 14,4 milj tingkarpi kalakonserve ja teistele kalatööstuse ettevõtetele 37,55 milj plekk-karpi. Kala püüdsid kombinaadile peamiselt Kirovi-nimeline kalurikolhoos ja „Majaka“ kalurikolhoos. Töötajaid oli 1974. a 910. 1990-ndate alguses erastati Tallinna Kalakombinaat töökollektiivile. Sellele eelnes NSV Liidu alluvuses olnud kombinaadi üleviimine Eesti alluvusse ja ebaselge taustaga erastamisotsus. Alates 1991. a hakkas kombinaat kandma nime AS Maseko ning selle suurimaks aktsionäriks sai endine kombinaadi direktor Mihhail Maslennikov.

Tallinna Kalakombinaadi konservitsehh nr 3, Suur-Patarei 16


Juubelimärk

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Pärnu Kalakombinaat
Eesti Kalurikolhooside (Vabariiklik) Liit
Kalarand (Tallinn)
Hotmedia.ee