Pärnu Kalakombinaat

Pärnu Kalakombinaat, endine ettevõte Pärnus. Asutati 15. III 1945 väikesest kalavastuvõtupunktist Vana-Pärnus. 1950 valmis Pärnus (Ringi tänaval) konservitehas ja 1957 kalatöötlemiskompleks (hõlmas külmhoone, plekktaara-, kalajahu- ja konservitsehhi). 1957 ühendati kombinaadiga kõik Pärnu ja Pärnu rajooni kalatöötlemisega tegelevad tsehhid. 1968 ühinesid Balti Kalalaevastiku Pärnu Baas ja Pärnu sadam. Alustati kahe väikesemõõdulise transpordilaeva ja rannapüügibrigaadidega ning kala töötlemine oli hooajaline – 90% kalast võeti vastu kevadpüügi 2 kuu jooksul; põhiline toodang oli soolaräim ja ainult vähesel määral suitsutati kala ning toodeti preserve. 1986 muudeti kombinaadi alluvust ning püügi- ja transporilaevastik, Pärnu sadam ja Pärnu rajoonis asuvad kalavastuvõtupunktid anti üle ühismajandile „Pärnu Kalur“. 1990-ndate alguses oli Pärnu Kalakombinaat Eesti suurimaid kalatöötlemise ettevõtteid (1100 töötajat, hõlmas 3 tehawst ja 2 tsehhi Pärnus; kuulus rendiettevõttena „Eesti Kalatööstusse“). Kombinaat oli võimeline vastu võtma ja ööpäevas töötlema enaqm kui 400 t kala ja valmistama ligi 200 000 tingtoosi konserve. Plekktaaratsehh oli võimeline varustama litografeeritud plekiga kõiki kaluriühismajandeid ja „Eesti Kalatööstust“. Kilust, räimest ja Atlandil püütud kaladest valmistati 20 eri liiki konserve, ligi 100 nimetust jahutatud ning suitsutatud kala ja kulinaartooteid. 1987 anti kaubatoodangut 37 miljoni rubla eest, valmistati 32 miljonit tingtoosi kalakonserve, kasum ulatus 10 miljoni rublani. 1980-ndate lõpus hakati peatähelepanu pöörama tehaste ja tsehhide rekonstrueerimisele ja tööde mehhaniseerimisele. Allikas: Mereleksikon, 1996

1994 erastas Pärnu Kalakombinaadi varad AS Maseko.

 

Kombinaadi rinnamärgid

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Pärnu Kalur (kolhoos)
Tallinna Kalakombinaat