Mootori-kalapüügijaam

Mootori-kalapüügijaam (lüh MKJ), kalurikolhooside tehniliseks teenidndamiseks 1950. aastail Eestis tegutsenud riiklik ettevõte (sarnanes põhimõtteliselt põllumajanduses tegutsenud masina-traktorijaamaga). MKJ-d asutati Pärnus 1952, Kuressaares, Tallinnas ja Muhus 1953, Haapsalus, Orissaares, Hiiumaal ja Tartus 1954. Nende eesmärk oli abistada lepingu alusel kalurikolhoose võimsate ja tehniliselt keerukate kalapüügivahenditega, mille soetamine polnud kolhoosidele veel jõukohane. Kui kalurikolhoosid majanduslikult tugevnesid, MKJ-d likvideeriti (1959, Hiiumaal ja Tartus juba varem), nende tehnilised vahendid müüdi kolhoosidele. MKJ-de tegutsemise ajal pandi alus Eesti kolhooside traallaevastikule. Mereleksikon, 1996

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Kalurikolhoos