Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, TÜ teadus- ja arendusasutus. Eesti Mereinstituut loodi 3. märtsil 1992 Eesti Kalandusinstituudist ning Eesti Teaduste Akadeemia Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi üksustest. 1996 muudeti Keskkonnaministeeriumi teadusasutuseks, alates 2001 on Tartu Ülikooli koosseisus. Alates 2008 loodus- ja tehnoloogiateaduskonna instituut (varem bioloogia- ja geograafiateaduskonna instituut). Instituut tegeleb eeskätt Läänemere ökosüsteemide ja funktsioneerimise uurimise ja selgitamisega, selles leiduvate veeorganismide ja -keskkonna seisundi hindamise ja prognoosimisega, samuti keskendutakse mereelustiku ratsionaalse kasutamise tagamisele ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsele. Eesti Mereinstituut teeb koostööd mitmete välisorganisatsioonidega. Aastast 1994, mil Eesti sai Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) täisliikmeks, viiakse läbi mitmeid ICESi koordineeritud tegevuskavasid. Samuti on koopereeritud HELCOMi, Läänemere Bioloogide Assotsiatsiooni jmt.

Välibaasid Pärnus, Praagal, Keemus, Kihnus, Käsmus ja Kõigustel; 4 uurimislaeva ja paadid; merebioloogia, hüdrokeemia, ökodünaamika ja kalabioloogia laborid.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Saat, Toomas
Ojaveer, Henn
Ojaveer, Evald
Kolk, Jüri
Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituut
Hotmedia.ee