Kolk, Jüri

Kolk, Jüri (27. 06. 1940 – 24. 12 2010), eesti ihtüoloog ja õpetaja. Pärit Muhu saarelt, töötas õpetajana Maardu keskkoolis ja 8-klassilistes koolides Käinas ning Riisiperes, taksidermistina Eesti loodusmuuseumis ning vaneminsenerina Eesti mereihtüoloogia laboratooriumis, hilisemas Tartu Ülikooli mereinstituudis. Oli aastaid Kõiguste bioloogiajaama (mereuurimise välibaas) juhatajaks ja hingeks.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Eesti kalateadlased (loend)