Ojaveer, Evald

Ojaveer, Evald (sünd. 07.04.1933), eesti merebioloog, ihtüoloog; bioloogiadoktor (1984, Moskva Riiklik Ülikool). 1957–90 töötas Eesti Teaduste Akadeemia ZBI Mereihtüoloogia Laboratooriumis (aastast 1973 Läänemere TUI Tallinna osakond), 1990–92 Eesti TA ökoloogia ja mereuuringute instituudi asedirektor, 1992–2003 Eesti Mereinstituudi teadusdirektor, alates 2004 Mereinstituudi vanemteadur.

Teadustöö tihedalt seotud Läänemerega: uurinud selle ökosüsteemidele mõjuvaid antropogeenseid tegureid, kliima muutuste rolli ning hinnanud kalavarusid. 1986–89 ICES Läänemere kalade Komitee esimees, 1995–97 ühenduse Läänemere Bioloogid (BMB) president.

Tunnustused: 1988 Karl Ernst von Baeri preemia; 1999 Baltimaade teaduste akadeemiate medal

Raamatud:

Fishes of Estonia, inglisekeelne süstemaatiline ülevaade Eesti kalastikust. Koostajad/toimetajad Evald Ojaveer, Ervin Pihu, Toomas Saat. Tallinn, TA Kirjastus, 2003.

E. Ojaveer. Eesti mereteaduse ajalugu. Tallinn TA Kirjastus, 2012

E. Ojaveer. Läänemeri. Ökosüsteemid ja elusvarud, nende hindamine ning haldamine.Tallinn TA Kirjastus, 2014

E. Ojaveer. Ecosystems and living resources of the Baltic Sea: their assessment and management.Tallinn TA Kirjastus, 2017


November, 2018

Vaata lisaks:

Ojaveer, Henn
Fishes of Estonia
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Eesti kalateadlased (loend)
Hotmedia.ee