Fishes of Estonia

Fishes of Estonia, inglisekeelne süstemaatiline ülevaade Eesti kalastikust. Koostajad/toimetajad Evald Ojaveer, Ervin Pihu, Toomas Saat. Tallinn, TA Kirjastus, 2003.

Artiklid Eesti kalaliikidest eesti juhtivatelt ihtüoloogidelt, mustvalged kalajoonised ja levikukaardid. 416 lk.


November, 2018

Vaata lisaks:

Saat, Toomas
Pihu Ervin
Ojaveer, Evald