Pihu Ervin

Pihu, Ervin, (sünd. 15. II 1930), ihtüoloog, bioloogiakandidaat (1961). Lõpetas 1955 bioloogina TRÜ. Töötas aastast 1955 Eesti Põllumajandusülikooli zooloogia ja botaanika instituudis Võrtsjärve limnoloogiajaamas, aastast 2005 Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse vanemteadur. Luges 1961–64 Tartu ülikoolis ihtüoloogiakursust ja pidas aastast 1994 loenguid järvede reostuskoormuse hindamise kohta. Uurimisvaldkonnad: kalade bioloogia ja kalanduse korraldamine Eesti järvedes (eriti Võrtsjärves ja Peipsis). Oli Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni liige. Koostanud ja toimetanud teaduslikult koguteoseid (sh „Lake Peipsi” , 2000, „Fishes of Estonia”, 2001, ja „Võrtsjärv”, 2003). Avaldanud üle 200 kirjutise.

2001 Valgetähe V klassi teenetemärk

Raamatuid: „Matk kalariiki“ (1987), „Meie kalad meie laual“ (1993, koos Linda Pettiga), „Eesti mageveekalad“ (2001, koos Aleksei Turovskiga), „Meie kalad olelusvõitluses“ (2006).


Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Matk kalariiki (raamat)
Meie kalad olelusvõitluses (raamat)
Meie kalad meie laual (raamat)
Eesti mageveekalad (raamat)
Fishes of Estonia
Võrtsjärve Limnoloogiakeskus
Eesti kalateadlased (loend)