Ojaveer, Henn

Ojaveer, Henn (sünd. 10.06.1965 Tallinnas), Eesti bioloog, ihtüoloog. Kalateadlase Evald Ojaveeri poeg. Lõpetas 1983 Tallinna 1. KK, 1991 Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna. 1997 doktorikraad ihtüoloogia ja kalanduse (TÜ: "Composition and dynamics of fish stocks in the Gulf of Riga ecosystem"). 1991–92 Eesti TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi insener, 1992–93 Eesti Mereinstituudi insener ja assistent, 1993–97 nooremteadur, 1998 teadur, aastast 1998 TÜ Eesti Mereinstituudi vanemteadur, ühtlasi 1997–2002 ka Eesti Mereakadeemia lektor ja dotsent, 2006–08 TÜ Pärnu Kolledži erakorraline professor.

Uurimisvaldkonnad: Läänemere kirdeosa toiduahela keskmistel ja kõrgematel astmetel olevate organismide ajalis-ruumiline muutlikkus ning selle seos looduse ja inimtegevusega, mere-võõrliikide levik ning nende mõju ökosüsteemi struktuurile ja funktsioneerimisele, jääaja jäänukliikide bioloogia ja ökoloogia Läänemeres. Üle 50 teadustrükise.

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) mitme töörühma ja nõuandekogu (ACOM) liige. HELCOM FISH kaasesimees, ülemaailmse mereuurimise programmi Census of Marine Life Euroopa komitee esimees, selle alaprogrammi History of Marine Animal PopulationsPõhjamere, Norra mere ja Läänemere piirkonna juhtkomitee liige. Läänemere Bioloogide Assotsiatsiooni (BMB) kahe töörühma jm organisatsioonide liige.

Raamatud:

Liivi lahe kalastik ja kalandus. Toimetanud Toomas Saat, Henn Ojaveer. Eesti Mereinstituut, 2005

Vee võõrliikide käsiraamat. Koostanud Liina Eek, Jonne Kotta ja Henn Ojaveer. Toimetanud Ann Marvet. Keskkonnaministeerium, 2011


November, 2018

Vaata lisaks:

Liivi lahe kalastik ja kalandus
Eesti kalateadlased (loend)
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Ojaveer, Evald