Liivi lahe kalastik ja kalandus

Liivi lahe kalastik ja kalandus. Toimetanud Toomas Saat, Henn Ojaveer. Eesti Mereinstituut, 2005

183 lk, tavaformaat, pehme köide. Eesti ja inglise keeles.

Kogumikus on 18 artiklit: ülevaade Liivi lahest ja sinna suubuvatest jõgedest leitud kala- ja silmuliikidest; Liivi lahe kalanduse sotsiaalmajanduslikest probleemidest ning Pärnumaa ja Saaremaa rannakalandusest; iseloomustatakse üksikute piirkondade (Pärnu laht, Kihnu ja Munalaid) kalastikku, Liivi lahe töönduskalu, antakse ülevaade kalade toitumissuhetest ja kalavarude taastootmisest; ajalooline ülevaade Liivi lahel rakendatud püügipiirangutest.

November, 2018

Vaata lisaks:

Saat, Toomas
Ojaveer, Henn