Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituut

Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituut (LKTUI), Riias 1945-91 tegutsenud uurimisinstituut; tegeles kalavaru kasutamise ja kalakasvatusalaste uuringutega Läänemere selles piirkonnas, mis oli NSV Liidu valduses. 1973 allutati instituudile Tallinna osakonna nime all Eesti Mereihtüoloogia Laboratoorium. Seoses Eesti ja Läti taasiseseisvumisega LKTUI likvideeriti ning 1991. a lõpul asutati Eesti Kalandusinstituut (hiljem Eesti mereinstituudi osa) ja Läti Kalandusinstituut. Mereleksikon, 1996

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Läänemere Kalamajanduse Nõukogu