Läänemere Kalamajanduse Nõukogu

Läänemere Kalamajanduse Nõukogu, Balti liiduvabariikide, Kaliningradi ja Leningradi oblasti kalapüüki, -kasvatust ja -töötlemist koordineerinud ning reguleeriunud organ; tegutses 1971-91 Riias. Nõukogu otsusel oli seaduslik jõud, tähtsamad ülesanded olid räime, kilu, tursa, lesta ja lõhe püügilimiitide jaotamine ja kalapüügi reguleerimine NSV Liidu majandustsooni vetes. Mereleksikon, 1996

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituut