Kurnpüünised

Kurnpüünised, kalastusvahendid, mille puhul püügi põhimõte seisneb selles, et veekogu osa piiratakse püünisega ümber ja kala kättesaamiseks tõmmatakse püünis kaldale, paati või laeva. Enamuse kurnpüüniste puhul veetakse püünis enne seda ka kokku. Püünisetüübi nimi tuleneb sellest, et vett justkui kurnatakse püünisega, et kalu sellest välja sõeluda. Kalastamine kurnpüünistega on aktiivne püügiviis. Kurnpüünis võib olla väga lihtne, nt võib kuurits olla valmistatud vaid kahe puuroika vahele rakendatud noodalina tükist, ent ka üsna keerukas nagu seda on mõned noodatüübid.

Kalapüügieeskiri (vastu võetud 16.06.2016 nr 65) § 8. Kurnpüünised.

(1) Kurnpüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb veekogu osa ümberpiiramises ja sealt kala kättesaamises püünise kokkuvedamisega või püügivahendi vertikaalse liigutamisega.

(2) Lubatud kurnpüünised on:

1) põhjanoot ehk mutnik – koosneb võrdse pikkusega veoköitest, tiibadest ja pärast ning selle veoköied toimivad kalapeletina ehk hirmutina;

2) veonoot – koosneb veoköitest, tiibadest, kerest ja pärast ning mis kokku vedamisel kurnab läbi kogu veekihi ümberpiiratud alal ja mille alaliigid on sätestatud lõikes 3;

3) liiv – koosneb jäigast liigendita raamist ja sellele kinnitatud võrkkotist;

4) kuurits – koosneb jäigast liigendraamist ja sellele kinnitatud võrgulinast;

5) tõstevõrk – horisontaalselt vette asetatav tõstetav püünis, mis koosneb raamist ja sellele kinnitatud võrkkotist ning on ilma varre või ridvata. Raami läbimõõt või iga külje pikkus peab olema vähemalt 1 meeter;

6) püüvõrk – ühest otsast ankurdatud ja teisest otsast veetav üle 80 mm silmasuurusega ning kuni 120 m pikkune võrk;

7) vähinatt – söödastatav, kuni 50 cm läbimõõduga veekogu põhja asetatav tõstetav püünis, võib olla varustatud ridvaga.

(3) Lubatud veonooda alaliigid:

1) kaldanoot – veonoot, tiibade kogupikkusega kuni 50 m, millega loomus veetakse kaldale;

2) pöördnoot ehk pöörinoot – veonoot, millega loomus veetakse ujuvvahendile või jääle.

August, 2018

Vaata lisaks:

Traalnoot
Vähinatt
Tõstevõrk
Kaldanoot
Püüvõrk
Liiv
Kuurits
Põhjanoot
Kalapüügivahendid
Seinnoot
Pöördnoot
Veonoot