Veonoot

Kaldale, laevale või jääle väljaveetava kurnpüünise üldnimetus. Veonooda omapära seisneb selles, et tema võrksein peab ulatuma kogu kokkuvedamise ajal pinnast põhjani. Kala kogumiseks on pära, mis kujutab toestamata võrkkotti. Mõlemal pool pära on ühepikkused või eri pikkusega tiivad ja tiibade otsas veoköied, mis võimaldavad ujuvahendil manööverdada enne püünise väljavõtmist. Esimesena veeskatavat veoköit nimetatakse kannaköieks, viimasena veeskatavat jooksuköieks. Tiivad on ühepikkused, kui mõlemad veoköied võetakse välja üheagselt. Ühest veoköiest vedamise alustamisel on jooksutiib palju pikem ja pära asub nooda kannaotsa lähedal.

Allikas: rannakalurematerjalid.ut.ee

August, 2018

Vaata lisaks:

Pöördnoot
Kurnpüünised
Noodapüük
Noot
Hotmedia.ee