Kaldanoot

Veonoot, mida tõmmatakse kaldale. Ehitus sarnaneb teiste püünistega, kus võrkmaterjal rakendatakse kindla ja vajaliku kuju saavutamiseks nööridest (köitest) moodustatud karkassile. Kasutatakse seliseid, ujukeid, raskusi, mille vahele on rakendatud noodalina. Loomuse paremaks koondamiseks võib kaldanoot olla varustatud toestamata päraga. Kaldanoot võib olla kas ühest või siis kahest tiivast veetav ja vedamine võib toimuda kas inimjõul või mehhanismide (noodavinn vm) abil. Kaldanoodale on iseloomulik, et selle tiivad rakendatakse laugelt kitsenevatena, mis hõlbustab nooda kaldale tõmbamist.

Üleval ühest tiivast veetav kaldanoot, all kahest tiivast veetav kaldanoot
September, 2018

Vaata lisaks:

Veonoot
Kurnpüünised