Kalapüügivahendid

Kalapüügivahendid ehk kalapüünised, erinevad vahendid kalade tabamiseks veekogudest. Ajalooliselt on kasutusel olnud mitmeid erinevaid vahendeid, milledest osa on vajunud unustusehõlma, osade kasutamine aga kas täielikult või osaliselt keelatud (ahing, lõhkeaine, mürgid, elektrikahv jms). Eestis kasutada lubatud püügivahendid on ära toodud ja defineeritud Kalapüügieeskirjaga (vastu võetud 16.06.2016 nr 65), milles püügivahendid jagatakse püügipõhimõtte järgi õngpüünisteks, allveepüügivahenditeks, nakkepüünisteks, lõkspüünisteks, kurnpüünisteks ja traalpüünisteks. Kalapüügieeskirjas on need püüniserühmad defineeritud järgmiselt:

õngpüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala peibutamises õngekonksule kinnitatud sööda või muu peibutusvahendiga, mille haaramisel kala haakub;

allveepüügivahend on vahend, millega püütakse kala vee all viibides;

nakkepüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala takerdumises võrgulinasse või kiilumises selle silma;

lõkspüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala suunamises ja eksitamises püünisesse või selle osasse, millest väljumine on raskendatud;

kurnpüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb veekogu osa ümberpiiramises ja sealt kala kättesaamises püünise kokkuvedamisega või püügivahendi vertikaalse liigutamisega;

traalpüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala ühe või kahe laeva järel veetavasse võrkkotti püüdmises.

August, 2018

Vaata lisaks:

Kalandus
Tuur
Õngpüünised
Nakkepüünised
Lõkspüünised
Kurnpüünised