Seinnoot

Seinnoot, kurnpüüniste hulka kuuluv kalapüünis, mis kujutab endast köitele (selistele) rakendatud tasapinnalist võrkseina. Seinnoot on suurim võrkpüünis, mille pikkus võib olla 2-3 km ja kõrgus 500-700 m (tavaliselt 500-800 × 100-250 m). Seinnoota kasutatakse üldiselt pelaagilise kala püügiks avameretingimustes, kuid väiksemaid versioone püünisest ka lõunapoolsete merede rannavetes ja järvedes. Liitsõnaosisel sein- ei ole siiski seost eesti sõnaga 'sein', vaid see tuleneb vana-prantsuse sõnast seigne ja ladina sõnast sagena, mis tähendavad veetavat võrku ehk noota.


August, 2018

Vaata lisaks:

Seiner
Kurnpüünised
Noodapüük
Seinnoodapüük
Noot