Seinnoodapüük

Aktiivne kalapüügiviis, mis seisneb kalaparve ümberhaaramises ja edasises seinnoodaga veest väljakurnamises. On eriti efektiivne parvekalade (nt heeringa, sardiini, tuunikala, moiva, anšoovise) puhul, seal on 100-200 t loomused tavalised. Püügi põhioperatsioonid on kalaluure (selleks kasutatakse ka lennukeid), laeva liikumine seinnooda heitmiseks vajalikku kohta kalaparve suhtes, seinnooda vetteheitmine ümber kalaparve, kokkuveotrossi kokkuvedu, nooda tiibade väljavõtmine, nooda kuivatamine (kokkukogumine) ja kala väljavõtmine. Eristatakse püüki ühelt ja kahelt (vähemkasutatav) laevalt. Püügiviisi eelis on suhteliselt vähene energiamahukus, puudused püünise suur maksumus ja tühjade loomuste suur tõenäosus. Eestis alustati seinnoodapüüki 1932 („Eestirand“), pärast II maailmasõda tegelesid sellega peamiselt kalurimajandite laevad Atlandi ookeanil. Püügiviis on eriti levinud Jaapanis, Norras, Tšiilis, Peruus ja USA-s. Mereleksikon, 1996

Seinnoot, mis moodustab vees suure võrkseina, heidetakse liikuvalt laevalt vette ringikujuliselt ja sellega piiratakse kalaparv sisse. Seinnooda võib suurelt laevalt välja vedada ka väiksem abilaev. Noodaheidet tuleb alustada vastutuult. Nii jääb laev triivi noodast allatuult ja ei triivi kokkuveetavale noodale sisse. Alumisel selisel on lisaks raskustele ka metallist rõngad, läbi mille jooksva kokkuveotrossi abil „kroogitakse“ püünise alumine äär kokku. Selliselt moodustunud kotist ei pääse kala põgenema. Hoiduda tuleb kokkuveotrossi põhja vajumisest, seetõttu tuleb madalamas vees tegutseda väga kiiresti. Pärast alumise selise kokkutõmbamist hakatakse noota ühest otsast laevale tõmbama ja korrapäraselt noodakasti laduma, ülemine ja alumine selis eraldi. Kuna ülemise selise hunnik, mis on varustatud suurte vahtplastist ujukitega, kipub jääma väga kohevaks, laotakse selle ümbermineku vältimiseks sellele peale hiljem väljavõetud linaosa. Noota veest pardale tõstes koguneb kala poordi kõrvale nooda nõudmisalale, kust saak kapleri või kalapumba abil laevale ammutatakse. Rannakalurematerjalid.ut.ee

August, 2018

Vaata lisaks:

Seiner
Noodapüük
Seinnoot
Hotmedia.ee