Tõstevõrk

Horisontaalselt vette asetatav tõstetav kurnpüünis, mis koosneb raamist ja sellele kinnitatud võrkkotist ning on ilma varre või ridvata. Raami läbimõõt või iga külje pikkus peab olema vähemalt 1 meeter. Tõstevõrk võib olla võrkseintega toru, püramiidi või koonuse kujuline, avaga ülespoole suunatud kott, mis uputatakse teatud sügavusele teatud ajaks ning millesse meelitamiseks kasutatakse valgust või sööta. Kui kalad on ujunud avause kohale tõstetakse see veest välja. Kutselise kalapüügi vahend. Eestis on leidnud kasutamist nt Kuressaare lahe Tori abajas.

September, 2018

Vaata lisaks:

Kurnpüünised