Angerjalised (Anguilliformes)

Angerjalised, varem angerjalaadilised (Anguilliformes), keelikloomade (kalade) selts kiiruimsete klassist.

Keha kõhuuimedeta, pikk ja usjas. Selja- ja pärakuuimed pikad, liitunud sabauimega (kui see esineb), ogakiiri uimedes ei ole. Areng moondega. Madujas liikumisviis. Peamiselt süvamerekalad, osa on üldtuntud rannikuvööndi- ning magevee-elanikud. Paarkümmend sugukonda umbes 350 liigiga. Eestis esindatud ainult üks sugukond ühe liigiga:angerjas(Anguilla anguilla).

Seltsi süstemaatika pole lõplik ja selles on erinevusi. Mageveeliikide määramine on olnud problemaatiline. Geeniuuringute põhjal on nad monofüütilised rühmad ja pärinevad süvamere angerjatest.

Toimetaja märkus: Allpool toodud klassifikatsioonides on ametlike eestikeelsete nimetuste puudmise tõttu nimetanud Kalapeedia toimetaja mõned alamseltsid ja sugukonnad iseseisvalt, juhindudes nendesse kuuluvate liikide eestikeelsetest nimetustest. SugukondNettodaridae on jäänud veel eestikeelse nimeta.

Fülogeenetiliste uuringute põhjal (Nelson, Joseph S.; Grande, Terry C.; Wilson, Mark V. H. (2016). Fishes of the World) jaguneb selts järgmiselt (alamseltside järjestus on arengulooline):

Alamselts Protanguilloidei - algangerjalised

SugukondProtanguillidae – algangerlased


Alamselts Synaphobranchoidei - süvaveeangerjalised

Sugukond Synaphobranchidae (cutthroat eels) - süvaveeangerlased [sh. Dysommidae - vidusilmangerlasedNettodaridae - ?, Simenchelyidae – ahvangerlased]


AlamseltsMuraenoidei - mureenilised

Sugukond Heterenchelyidae (mud eels) - mudaangerlased

Sugukond Myrocongridae (thin eels) - mureenangerlased

Sugukond Muraenidae (moray eels) - mureenlased


Alamselts Chlopsoidei - väätangerjalised

Sugukond Chlopsidae (false morays) – väätangerlased


Alamselts Congroidei - meriangerjalised

Sugukond Congridae (congers) - meriangerlased [sh. Macrocephenchelyidae - voltkoonangerlasedColocongridae - pällangerlased]

Sugukond Derichthyidae (longneck eels) - kaelangerlased [sh. Nessorhamphidae - nasarangerlased]

Sugukond Muraenesocidae (pike congers) - haugangerlased

Sugukond Nettastomatidae (duckbill eels) - partangerlased

Sugukond Ophichthidae (snake eels) - teravsabaangerlased


Alamselts Moringuoidei - vagelangerjalised

Sugukond Moringuidae (spaghetti eels) – vagelangerlased


Alamselts Saccopharyngoidei - kottneelulised

Sugukond Eurypharyngidae (pelican eels, umbrellamouth gulpers) - suurneellased

Sugukond Saccopharyngidae - kottneellased

Sugukond Monognathidae (onejaw gulpers) - ainulõuglased

Sugukond Cyematidae (bobtail snipe eels) – tömpneellased


Alamselts Anguilloidei - pärisangerjalised

Sugukond Anguillidae (freshwater eels) - angerlased

Sugukond Nemichthyidae (snipe eels) - niitangerlased

Sugukond Serrivomeridae (sawtooth eels) – saagsuuangerlased


Mõnedes käsitlustes on kottneeluliste alamselts paigutatud iseseisvasse seltsi kottneelulased (Saccopharyngiformes)Klassikaline klassifikatsioon:

Alamselts pärisangerjalised (Anguilloidei)

Sugukond angerlased (Anguillidae)

Sugukond mudaangerlased Heterenchelyidae 

Sugukond vagelangerlased (Moringuidae)

Sugukond võõrangerlased Xenocongridae

Sugukond mureenlased (Muraenidae)

Sugukond mureenangerlased Myrocongridae


Alamselts niitangerjalised (Nemichthyoidei)

Sugukond niitangerlased (Nemichthyidae)

Sugukond saagsuuangerlased (Serrivomeridae)

Sugukond tömpneellase, tömpangerlased (Cyemidae)


Alamselts meriangerjalised (Congroidei)

Sugukond meriangerlased (Congridae)

Sugukond haugangerlased (Muraenesocidae)

Sugukond partangerlased (Nettastomatidae)

Sugukond nasarangerlased Nessorhamphidae

Sugukond kaelangerlased (Derichthyidae)

Sugukond teravsabaangerlased (Ophichthidae)

Sugukond voltkoonangerlased (Macrocephenchelyidae)


Alamselts süvaveeangerjalised (Synaphobranchoidei)

Sugukond süvaveeangerlased (Synaphobranchidae)

Sugukond ahvangerlased (Simenchelyidae)

Sugukond vidusilmangerlased (Dysommidae)Tuntumad liigid on:

Angerjas ehk jõeangerjas ehk harilik angerjas (Anguilla anguilla)

Ameerika angerjas (Anguilla rostrata)

Atlandi meriangerjas ehk harilik meriangerjas (Conger conger)

Vahemere mureen (Muraena helena)

Ahvangerjas (Simenchelys parasiticus,Simenchelys parasitica)

November, 2017

Vaata lisaks:

Angerjad (Anguilla)
Angerlased (Anguillidae)
Meriangerlased (Congridae)
Kalale.ee KIK