Teravsabaangerlased (Ophichthidae)

Teravsabaangerlased (Ophichthidae), kalade sugukond angerjaliste (Anguilliformes) seltsi meriangerjaliste alamseltsist. Inglise snake eels; saksa Schlangenaale; soome käärmeankeriaat; vene острохвостые угри. Laialt levinud troopikavöötmes, mõned liigid elavad ka magevees. Enamus meres sügavamal kui 200 m. Neil on pikk ja peenike keha, soomused redutseerunud. Sabauim puudub, selja ja pärakuuim ei liitu teineteisega. Jäik terava otsaga tagakeha on ilma sabauimeta. Bioloogia väga mitmekesine. Paljud elavad urgudes, mille seinad on tsementeeritud kala paljast nahast rikkalikult erituva limaga, teised on troopiliste merede korallriffide elanikud. Viimased on värvuselt eredad ja kirjud. Leptotsefaalistaadium kestab 10-12 kuud. Pikkus liigiti vahemikus 5-230 cm.

Sugukonnas on umbes 62 perekonda umbes 323 liigiga (FishBase, 2020):

 

Alamsugukond Myrophinae

 

Ahliaahlia (1 liik). Lääne- ja Loode-Atland

Asarcenchelysribaangerjas (1 liik). Edela-Atland: Brasiilia

Benthenchelyshõljurangerjad (3 liiki). India ja Vaikne ookean

Glenoglossaõngangerjas (1 liik). Vaikne ookean: Samoa, Filipiinid

Mixomyrophisäbaruimangerjad (2 liiki). Atland, India ookean

Muraenichthyspaelangerjad (6 liiki). India ja Vaikne ookean

Myrophiskonuangerjad (7 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Neenchelyspeitangerjad (9 liiki). India ja Vaikne ookean

Pseudomyrophisebakonuangerjad (5 liiki). Atland, Vaikne ookean

Pylorobranchushõlmikangerjad (2 liiki). Vaikne ookean

Schismorhynchuskurdangerjas (1 liik). India ja Vaikne ookean

Schultzidialeeskangerjad (2 liiki). India ja Vaikne ookean

Scolecenchelysviikangerjad (20 liiki). India ja Vaikne ookean

Skythrenchelyssünkangerjad (2 liiki). India ja Vaikne ookean

 

Alamsugukond Ophichthinae

 

Allipskribusilmangerjas (1 liik). Vaikne ookean

Aplatophiskollangerjad (2 liiki). Atland, Vaikne ookean

Aprognathodontriipangerjas (1 liik). Lääne-Atland

Apterichtussileangerjad (20 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Bascanichthysuurikangerjad (16 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Brachysomophisoherdangerjad (7 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Caeculapeitsilmangerjad (2 liiki). India ja Vaikne ookean

Callechelysehisangerjad (15 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Caralophialänghuulangerjas (1 liik). Lääne-Atland

Chauligenion  – kirjakangerjas* (1 liik). Vaikne ookean 

Cirrhimuraenaudeangerjad (10 liiki). India ja Vaikne ookean

Cirricaeculaädalangerjad (2 liiki). Vaikne ookean

Dalophistõngurangerjad (5 liiki). Ida-Atland

Echelussalaangerjad (4 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Echiophiskoostangerjad (3 liiki). Atland, Vaikne ookean

Ethadophisreduangerjad (3 liiki). Atland, Vaikne ookean

Evipsvööangerjas (1 liik). Vaikne ookean: Palau

Gordiichthysjõhvangerjad (5 liiki). Atland, Vaikne ookean

Hemerorhinus – nosuangerjad** (2 liiki). Atland, Vaikne ookean

Herpetoichthyspoisurangerjad (2 liiki). Atland, Vaikne ookean

Hyphalophistohlangerjas (1 liik). Lääne-Atland

Ichthyapuspiugangerjad (6 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Kertomichthysnospelangerjas (1 liik). Lääne-Atland: Prantsuse Gujaana

Lamnostomavõrenguangerjad (5 liiki). Aasia, Okeaania, India ja Vaikne ookean

Leiuranusvöötangerjad (2 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Leptenchelyslõngangerjas (1 liik). Vaikne ookean: Kostariika

Letharchuspaljakangerjad (3 liiki). Atland, Vaikne ookean

Lethogoleosunarangerjas (1 liik). Lääne-Atland

Leuropharusvistrikangerjas (1 liik). Vaikne ookean: Mehhiko

Luthulenchelysnöörangerjas (1 liik). India ookean: Lõuna-Aafrika

Malvoliophissukkangerjas (1 liik). Vaikne ookean

Myrichthysodaangerjad (11 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Mystriophislusikninaangerjad*** (2 liiki). Ida-Atland

Ophichthusteravsabaangerjad (77 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Ophisurusnaaskelangerjad (2 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Paraletharchustrossangerjad (2 liiki). Vaikne ookean

Phaenomonasliimukangerjad (3 liiki).  Atland, India ja Vaikne ookean

Phyllophichthusnaastangerjas (1 liik). India ja Vaikne ookean

Pisodonophisnürihammasangerjad (9 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean; Aasia

Quassiremuskeigarangerjad (4 liiki). Atland, Vaikne ookean

Rhinophichthuspliiatsangerjas (1 liik). Vaikne ookean: Uus-Kaledoonia

Scytalichthysrästikangerjas (1 liik). Vaikne ookean: Mehhiko, Galapagos

Stictorhinussonniangerjas (1 liik). Lõuna-Ameerika: Brasiilia

Suculentophichthussukulentangerjas* (1 liik). India ookean: Punane meri

Xestochiluspaguangerjas (1 liik). India ja Vaikne ookean

Xyriasreduangerjad 2**** (4 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean.

Yirrkalakiudangerjad (15 liiki). Aasia, India ja Vaikne ookean.

* eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt

** nimetatud siin sellisena ümber Kalapeedia toimetaja poolt: senine eestikeelne nimi nokisangerjad langeb kokku meriangerlaste sugukonda kuuluva perekonna Rhynchoconger eestikeelse nimega.

*** nimetatud siin sellisena ümber Kalapeedia toimetaja poolt: senine eestikeelne nimi luitsangerjad langeb kokku partangerlaste (Nettastomatidae) sugukonda kuuluva perekonna Nettenchelys eestikeelse nimega

**** Nimetatud Kalapeedia toimetaja poolt siinkohal perekonnaks reduangerjad 2, kuivõrd senine nimi reduangerjad langeb kokku samasse sugukonda kuuluva perekonna Ethadophis eestikeelse nimega.

                                                                                                                                                                                Viimati: juuli, 2020

Vaata lisaks:

Kiudangerjad (Yirrkala)
Reduangerjad 2 (Xyrias)
Paguangerjas (Xestochilus nebulosus)
Sukulentangerjas (Suculentophichthus nasus)
Sonniangerjas (Stictorhinus potamius)
Rästikangerjas (Scytalichthys miurus)
Pliiatsangerjas (Rhinophichthus penicillatus)
Keigarangerjad (Quassiremus)
Nürihammasangerjad (Pisodonophis)
Naastangerjas (Phyllophichthus xenodontus)
Liimukangerjad (Phaenomonas)
Trossangerjad (Paraletharchus)
Naaskelangerjad (Ophisurus)
Teravsabaangerjad (Ophichthus)
Lusikninaangerjad (Mystriophis)
Odaangerjad (Myrichthys)
Sukkangerjas (Malvoliophis pinguis)
Nöörangerjas (Luthulenchelys heemstraorum)
Vistrikangerjas (Leuropharus lasiops)
Unarangerjas (Lethogoleos andersoni)
Paljakangerjad (Letharchus)
Lõngangerjas (Leptenchelys vermiformis)
Vöötangerjad (Leiuranus)
Võrenguangerjad (Lamnostoma)
Nospelangerjas (Kertomichthys blastorhinos)
Piugangerjad (Ichthyapus)
Tohlangerjas (Hyphalophis devius)
Poisurangerjad (Herpetoichthys)
Nosuangerjad (Hemerorhinus)
Jõhvangerjad (Gordiichthys)
Vööangerjas (Evips percinctus)
Reduangerjad (Ethadophis)
Koostangerjad (Echiophis)
Salaangerjad (Echelus)
Tõnguangerjad (Dalophis)
Ädalangerjad (Cirricaecula)
Udeangerjad (Cirrhimuraena)
Kirjakangerjas (Chauligenion camelopardalis)
Länghuulangerjas (Caralophia loxochila)
Ehisangerjad (Callechelys)
Peitsilmangerjad (Caecula)
Oherdangerjad (Brachysomophis)
Uurikangerjad (Bascanichthys)
Sileangerjad (Apterichtus)
Triipangerjas (Aprognathodon platyventris)
Kollangerjad (Aplatophis)
Kribusilmangerjas (Allips concolor)
Sünkangerjad (Skythrenchelys)
Viikangerjad (Scolecenchelys)
Leeskangerjad (Schultzidia)
Kurdangerjas (Schismorhynchus labialis)
Hõlmikangerjad (Pylorobranchus)
Ebakonuangerjad (Pseudomyrophis)
Peitangerjad (Neenchelys)
Konuangerjad (Myrophis)
Paelangerjad (Muraenichthys)
Äbaruimangerjad (Mixomyrophis)
Õngangerjas (Glenoglossa wassi)
Hõljurangerjad (Benthenchelys)
Ribaangerjas (Asarcenchelys longimanus)
Ahlia (Ahlia egmontis)
Angerjalised (Anguilliformes)