Angerjalised (Anguilliformes)

Angerjalised (Anguilliformes), keelikloomade (kalade) selts kiiruimsete klassist.

Keha kõhuuimedeta, pikk ja usjas. ei ahene sabaks üle minnes, sageli pole ka külgedelt lame , vaid ristlõikes ümmargune. Õlavööde pole ühenduses koljuga nagu teistel kalarühmadel, vaid kinnitub selgroole. Roomavad ja ujuvad kehaga vingerdades nagu maod. Selline ujumisviis ei võimalda arendada suurt kiirust, kuid on ökonoomne. Kõhuuimed ja sageli ka rinnauimed puuduvad, selja- ja pärakuuimed pikad, liitunud sabauimega (kui see esineb), ogakiiri uimedes ei ole. Areng moondega – iseloomulik on erilaadne vaste, leptotsefaal, millel on väike pea, külgedelt kokkusurutud kõrge, läbipaistev ja mõlemast otsast teravnenud pajulehe sarnane keha. Peamiselt merekalad, osa liike ka süvamerekalad, osa liike rannikuvööndi- ning magevee-elanikud.

Paljudel liikidel on veres mürgiseid ained – ihtüotoksiinid, mis on ohtlikud vaid inimese vereingesse sattudes: maos need ained lagunevad, samuti kuumutamisel üle 58 oC.

Eestis esindatud ainult üks sugukond ühe liigiga: angerjas (Anguilla anguilla).

Seltsi süstemaatika pole lõplik ja selles on erinevusi. Geeniuuringute põhjal on seltsi taksonid monofüütilised rühmad ja pärinevad süvamere angerjatest. Fülogeneetiliste uuringute põhjal (Nelson, Joseph S.; Grande, Terry C.; Wilson, Mark V. H. (2016). Fishes of the World) jaguneb selts järgmiselt (alamseltside järjestus on arengulooline):

Alamselts Protanguilloidei – algangerjalised*

Sugukond Protanguillidae – algangerlased*

Alamselts Synaphobranchoidei – süvaangerjalised*

Sugukond Synaphobranchidae (cutthroat eels) – süvaangerlased [sh. Dysommidae – vidusilmangerlased*, Nettodaridae – eestikeelse nimeta, Simenchelyidae – ahvangerlased]

Alamselts Muraenoidei – mureenilised*

Sugukond Heterenchelyidae (mud eels) – mudaangerlased*

Sugukond Myrocongridae (thin eels) – mureenangerlased*

Sugukond Muraenidae (moray eels) – mureenlased

Alamselts Chlopsoidei – valemureenilised*

Sugukond Chlopsidae (false morays) – valemureenlased*

Alamselts Congroidei – meriangerjalised*

Sugukond Congridae (congers) – meriangerlased [sh. Macrocephenchelyidae - voltkoonangerlased*; Colocongridae - pällangerlased*]

Sugukond Derichthyidae (longneck eels) – kaelangerlased* [sh. Nessorhamphidae – nasarangerlased*]

Sugukond Muraenesocidae (pike congers) – haugangerlased

Sugukond Nettastomatidae (duckbill eels) – partangerlased*

Sugukond Ophichthidae (snake eels) – teravsabaangerlased

Alamselts Moringuoidei - vagelangerjalised*

Sugukond Moringuidae (spaghetti eels) – vagelangerlased

Alamselts Saccopharyngoidei – kottneelulised

Sugukond Eurypharyngidae (pelican eels, umbrellamouth gulpers) – suurneellased

Sugukond Saccopharyngidae – kottneellased

Sugukond Monognathidae (onejaw gulpers) – ainulõuglased

Sugukond Cyematidae (bobtail snipe eels) – tömpneellased (tömpangerlased)

Alamselts Anguilloidei – pärisangerjalised

Sugukond Anguillidae (freshwater eels) – angerlased

Sugukond Nemichthyidae (snipe eels) – niitangerlased

Sugukond Serrivomeridae (sawtooth eels) – saagsuuangerlased

 

Kalapeedias on lähtutud FishBase käsitlusest – angerjalised on esitatud 16 sugukonnana, milledesse kuulub umbes 156 perekonda ja umbes 918 liiki (FishBase, 2020):

 

Anguillidae (freshwater eels) – angerlased (2 perekonda, 20 liiki)

Chlopsidae (false morays) – valemureenlased* (8 perekonda, 25 liiki)

Colocongridaepällangerlased (1 perekond, 7 liiki)

Congridae (congers) – meriangerlased (30 perekonda, 195 liiki)

Derichthyidae (longneck eels) – kaelangerlased* (2 perekonda, 3 liiki)

Heterenchelyidae (mud eels) – mudaangerlased* (2 perekonda, 8 liiki)

Moringuidae (spaghetti eels) – vagelangerlased (2 perekonda, 15 liiki)

Muraenesocidae (pike congers) – haugangerlased (6 perekonda, 15 liiki)

Muraenidae (moray eels) – mureenlased (16 perekonda, 202 liiki)

Myrocongridae (thin eels) – mureenangerlased* (1 perekond, 5 liiki)

Nemichthyidae (snipe eels) – niitangerlased (3 perekonda, 9 liiki)

Nettastomatidae (duckbill eels) – partangerlased* (6 perekonda, 42 liiki)

Ophichthidae (snake eels) – teravsabaangerlased (62 perekonda, 323 liiki)

Protanguillidae – algangerlased* (1 perekond, 1 liik)

Serrivomeridae (sawtooth eels) – saagsuuangerlased (2 perekonda, 9 liiki)

Synaphobranchidae (cutthroat eels) – süvaangerlased (12 perekonda, 39 liiki)


*Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt, juhindudes teistest keeltest (inglise, saksa jm) või taksonisse kuuluvate kalaperede eestikeelsetest nimetustest.


                                                                                                                                                                             Viimati: juuli, 2020

Vaata lisaks:

Niitangerlased (Nemichthyidae)
Mureenangerjad (Myroconer)
Vagelangerlased (Moringuidae)
Mudaangerlased (Heterenchelyidae)
Kaelangerlased (Derichthyidae)
Pällangerjad (Coloconger)
Algangerjas (Protanguilla palau)
Tömpneellased (Cyematidae)
Ainulõuglased (Monognathidae)
Kottneellased (Saccopharyngidae)
Suurneellased (Eurypharyngidae)
Saagsuuangerlased (Serrivomeridae)
Süvaangerlased (Synaphobranchidae)
Teravsabaangerlased (Ophichthidae)
Partangerlased (Nettastomatidae)
Haugangerlased (Muraenesocidae)
Valemureenlased (Chlopsidae)
Mureenlased (Muraenidae)
Angerlased (Anguillidae)
Meriangerlased (Congridae)