Angerjalised (Anguilliformes)

Angerjalised, varem angerjalaadilised (Anguilliformes), keelikloomade (kalade) selts kiiruimsete klassist.

Keha kõhuuimedeta, pikk ja usjas. Selja- ja pärakuuimed pikad, liitunud sabauimega (kui see esineb), ogakiiri uimedes ei ole. Areng moondega. Madujas liikumisviis. Peamiselt süvamerekalad, osa on üldtuntud rannikuvööndi- ning magevee-elanikud. Paarkümmend sugukonda umbes 350 liigiga. Eestis esindatud ainult üks sugukond ühe liigiga: angerjas (Anguilla anguilla).

Seltsi süstemaatika pole lõplik ja selles on erinevusi. Mageveeliikide määramine on olnud problemaatiline. Geeniuuringute põhjal on nad monofüütilised rühmad ja pärinevad süvamere angerjatest.

Toimetaja märkus: Allpool toodud klassifikatsioonides on ametlike eestikeelsete nimetuste puudumise tõttu nimetanud Kalapeedia toimetaja mõned alamseltsid ja sugukonnad iseseisvalt, juhindudes teistest keeltest (inglise, saksa jm) või nendesse kuuluvate kalaperede eestikeelsetest nimetustest. Sugukond Nettodaridae on jäänud veel eestikeelse nimeta.

Fülogeenetiliste uuringute põhjal (Nelson, Joseph S.; Grande, Terry C.; Wilson, Mark V. H. (2016). Fishes of the World) jaguneb selts järgmiselt (alamseltside järjestus on arengulooline):

Alamselts Protanguilloidei - algangerjalised

Sugukond Protanguillidae – algangerlased


Alamselts Synaphobranchoidei - süvaangerjalised

Sugukond Synaphobranchidae (cutthroat eels) - süvaangerlased [sh. Dysommidae - vidusilmangerlasedNettodaridae - ?, Simenchelyidae – ahvangerlased]


Alamselts Muraenoidei - mureenilised

Sugukond Heterenchelyidae (mud eels) - mudaangerlased

Sugukond Myrocongridae (thin eels) - mureenangerlased

Sugukond Muraenidae (moray eels) - mureenlased


Alamselts Chlopsoidei - valemureenilised

Sugukond Chlopsidae (false morays) – valemureenlased


Alamselts Congroidei - meriangerjalised

Sugukond Congridae (congers) - meriangerlased [sh. Macrocephenchelyidae - voltkoonangerlasedColocongridae - pällangerlased]

Sugukond Derichthyidae (longneck eels) - kaelangerlased [sh. Nessorhamphidae - nasarangerlased]

Sugukond Muraenesocidae (pike congers) - haugangerlased

Sugukond Nettastomatidae (duckbill eels) - partangerlased

Sugukond Ophichthidae (snake eels) - teravsabaangerlased


Alamselts Moringuoidei - vagelangerjalised

Sugukond Moringuidae (spaghetti eels) – vagelangerlased


Alamselts Saccopharyngoidei - kottneelulised

Sugukond Eurypharyngidae (pelican eels, umbrellamouth gulpers) - suurneellased

Sugukond Saccopharyngidae - kottneellased

Sugukond Monognathidae (onejaw gulpers) - ainulõuglased

Sugukond Cyematidae (bobtail snipe eels) – tömpneellased


Alamselts Anguilloidei - pärisangerjalised

Sugukond Anguillidae (freshwater eels) - angerlased

Sugukond Nemichthyidae (snipe eels) - niitangerlased

Sugukond Serrivomeridae (sawtooth eels) – saagsuuangerlased


Mõnedes käsitlustes on kottneeluliste alamselts paigutatud iseseisvasse seltsi kottneelulased (Saccopharyngiformes)Klassikaline klassifikatsioon:

Alamselts pärisangerjalised (Anguilloidei)

Sugukond angerlased (Anguillidae)

Sugukond mudaangerlased (Heterenchelyidae) 

Sugukond vagelangerlased (Moringuidae)

Sugukond võõrangerlased (Xenocongridae)

Sugukond mureenlased (Muraenidae)

Sugukond mureenangerlased (Myrocongridae)


Alamselts niitangerjalised (Nemichthyoidei)

Sugukond niitangerlased (Nemichthyidae)

Sugukond saagsuuangerlased (Serrivomeridae)

Sugukond tömpneellased, tömpangerlased (Cyemidae)


Alamselts meriangerjalised (Congroidei)

Sugukond meriangerlased (Congridae)

Sugukond haugangerlased (Muraenesocidae)

Sugukond partangerlased (Nettastomatidae)

Sugukond nasarangerlased Nessorhamphidae

Sugukond kaelangerlased (Derichthyidae)

Sugukond teravsabaangerlased (Ophichthidae)

Sugukond voltkoonangerlased (Macrocephenchelyidae)


Alamselts süvaangerjalised (Synaphobranchoidei)

Sugukond süvaangerlased (Synaphobranchidae)

Sugukond ahvangerlased (Simenchelyidae)

Sugukond vidusilmangerlased (Dysommidae)Tuntumad liigid on:

Angerjas ehk jõeangerjas ehk harilik angerjas (Anguilla anguilla)

Ameerika angerjas (Anguilla rostrata)

Atlandi meriangerjas ehk harilik meriangerjas (Conger conger)

Vahemere mureen (Muraena helena)

Ahvangerjas (Simenchelys parasiticus,Simenchelys parasitica)

November, 2017

Vaata lisaks:

Tömpneellased (Cyematidae)
Ainulõuglased (Monognathidae)
Kottneellased (Saccopharyngidae)
Suurneellased (Eurypharyngidae)
Niitangerlased (Nemichthyidae)
Saagsuuangerlased (Serrivomeridae)
Süvaangerlased (Synaphobranchidae)
Teravsabaangerlased (Ophichthidae)
Partangerlased (Nettastomatidae)
Haugangerlased (Muraenesocidae)
Valemureenlased (Chlopsidae)
Mureenlased (Muraenidae)
Angerjad (Anguilla)
Angerlased (Anguillidae)
Meriangerlased (Congridae)
Hotmedia.ee