Meriangerlased (Congridae)

Meriangerlased (Congridae), kiiruimsete luukalade sugukond angerjaliste (Anguilliformes) seltsi meriangerjaliste (Congroidei) alamseltsist. Inglise congers ja garden eels; saksa Meeraale; soome meriankeriaat; vene конгеровые, морские угри.

Kõikide ookeanide troopilistes, subtroopilistes ja mõõdukalt soojades vetes, madalvees ja ka süvameres.

Pika maolaadse kehaga, soomusteta. Pikk seljauim ja pikk anaaluim on sabauimega kokku kasvanud, rinnauimed on osadel liikidel olemas, osadel puuduvad. Suuava suur. Piki kogu keha kulgeb küljejoon. Toituvad peamiselt kaladest ja koorikloomadest. Ei teosta pikki kuderändeid.

Tuntuimaks liigiks on harilik meriangerjas (Conger conger), kes on angerjaliste seltsi suurim kala (pikkus kuni 3 m, mass kuni 60 kg). Paljud liigid on hinnatud toidukalad: Euroopas hinnatakse neid küll magevee-angerjatest madalamalt, Põhja-Ameerika rannikurahvaste juures aga kõrgemalt. Väga kõrgelt on meriangerlased hinnatud jaapani köögis.

Omapärased on aedangerlaste (Heterocongrinae) alamsugukonda kuuluvad liigid, kes elavad merepõhjas suurte kolooniatena selliselt, et nende sabaosa on põhjasubstraadis, keha aga umbes 2/3 ulatuses vees – nad sarnanevad mõneti aiataimedele.

Paljude liikidel on väga varjatud eluviis, mistõttu neid on ka suhteliselt vähe uuritud.

 

Sugukonnas on 30 perekonda ja 195 liiki (FishBase, 2020):

 

Alamsugukond Bathymyrinae:

Ariosoma – puurangerjad (28 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Bathymyrusriivikangerjad (3 liiki). India ja Vaikne ookean

Chilocongerjuppangerjad (2 liiki). Vaikne ookean

Kenyacongerkeeniaangerjad (1 liik). India ookeani lääneosa

Parabathymyrus päisangerjad (6 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Paracongerebameriangerjad (7 liiki). Atland, Vaikne ookean

 

Alamsugukond Congrinae:

Acromycterkiirdangerjad (5 liiki). Atland, Vaikne ookean

Bassanagolanguangerjad (4 liiki). Atland, Vaikne ookean

Bathycongrus – uuranguangerjad (22 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Bathyurocongertaarnaangerjad (2 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Blacheablahhead (2 liiki). India ja Vaikne ookean

Castleichthyskõrvukangerjas (1 liik). India ookeani idaosa: Lääne-Austraalia

Congermeriangerjad (15 liiki).  Atland, India ja Vaikne ookean

Congrhynchuskoonangerjas (1 liik). Vaikne ookean: Filipiinid

Congriscusviukangerjad (3 liiki). India ja Vaikne ookean

Congrosomauitangerjas (1 liik). Vaikse ookeani idaosa: Panama

Diplocongerrööpangerjas (1 liik). India ja Vaikne ookean

Gnathophis – mokkangerjad (28 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

Japonocongerjaapanangerjad (3 liiki). Atland, Vaikne ookean

Lumicongerlampangerjas (1 liik). Indo-patsifiidne regioon

Macrocephenchelysvoltkoonangerjad (2 liiki). Vaikne ookean

Poecilocongerkirevangerjas (1 liik). Vaikne ookean

Promyllantormuikangerjad (3 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean.

Pseudophichthysverevsuuangerjas (1 liik). Atland

Rhynchocongernokisangerjad (7 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean.

Scalanagoredelangerjas (1 liik). Indo-patsifiidne ookeaniala

Urocongervibalangerjad (4 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean.

Xenomystaxirvangerjad (5 liiki).  Atland, India ja Vaikne ookean.

 

Alamsugukond Heterocongrinae (garden eel) – aedangerlased:

Gorgasiaaedangerjad (14 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean. 

Heteroconger – uruangerjad (21 liiki). Atland, India ja Vaikne ookean

                                                                                                                                                                                Viimati: juuli, 2020

Vaata lisaks:

Uruangerjad (Heteroconger)
Aedangerjad (Gorgasia)
Irvangerjad (Xenomystax)
Vibalangerjad (Uroconger)
Redelangerjas (Scalanago lateralis)
Nokisangerjad (Rhynchoconger)
Verevsuuangerjas (Pseudophichthys splendens)
Muikangerjad (Promyllantor)
Kirevangerjas (Poeciloconger kapala)
Voltkoonanangerjad (Macrocephenchelys)
Lampangerjas (Lumiconger arafura)
Jaapanangerjad (Japonoconger)
Mokkangerjad (Gnathophis)
Rööpangerjas (Diploconger polystigmatus)
Uitangerjas (Congrosoma evermanni)
Viukangerjad (Congriscus)
Koonangerjas (Congrhynchus talabonoides)
Kõrvukangerjas (Castleichthys auritus)
Blahhead (Blachea)
Taarnaangerjad (Bathyuroconger)
Uuranguangerjad (Bathycongrus)
Languangerjad (Bassanago)
Kiirdangerjad (Acromycter)
Ebameriangerjad (Paraconger)
Päisangerjad (Parabathymyrus)
Keeniaangerjas (Kenyaconger heemstrai)
Juppangerjad (Chiloconger)
Riivikangerjad (Bathymyrus)
Puurangerjad (Ariosoma)
Meriangerjad (Conger)
Angerjalised (Anguilliformes)