Kooraste järvestik

Kooraste järvestik


Otepää kõrgustiku kagunõlval Valga ja Põlva maakonna piiril Voki-Truuta-Kooraste ürgorus järvestik, millest Valgamaale jäävad Vidrike, Voki ja Lambahanna (Truuba) järved, mis moodustavad Eesti kõige suurejoonelisema aheljärvestiku. Kaheteistkümne kilomeetri pikkust orupõhja ilmestab 10 järve. Järvede nõgusid kujundas viimase mandrijää kuhjav ja Otepää kõrgustikult allavoolanud jääsulavete uuristav tegevus. Järved paiknevad Vidrike-Kooraste ehk Truuta radiaalses ürgorus.

Eelmisega ristuvas Jõksi-Kooraste ürgorus on 5 järve: Perats-, Mutsina, Kõver-, Lina- ja Uiakatsi järv (ka Väike- või Valgejärv). 
Järvestiku suurim ja tuntuim - Kooraste Suurjärv - asub orgude ristmel. 

Alopi järv (Paabu järv, Alapea järv)
Hüüdre järv (Hüüdra järv)
Kooraste Kõverjärv
Kooraste Linajärv (Kooraste Väikejärv)
Kooraste Pikkjärv
Kooraste Suurjärv (Kooraste järv, Seegla järv)
Lambahanna järv (Lambasaba järv, Truuta järv)
Liinujärv (Liinajärv)
Lubjaahju järv (Lubjajärv)
Mutsina järv
Nahajärv
Uiakatsi järv (Hiuakatsi järv, Väike Kooraste järv, Valgejärv)
Vaaba järv
Vidrike järv (Vidriku järv, Topano järv)
Vokijärv


Vaata lisaks:

Voki järv (Vokijärv) [Kooraste järvestik]
Vidrike järv (Vidriku järv, Topano järv) [Kooraste järvestik]
Vaaba järv [Kooraste järvestik]
Hüüdre järv (Hüüdra järv) [Kooraste järvestik]
Aalupi järv ( Alopi järv, Alapea järv, Paabo järv, Paabu järv) [Kooraste järvestik]
Mudsina järv (Mutsina järv, Mugina järv) [Kooraste järvestik]
Uiakatsi järv (Väike-Kooraste järv, Hiuakatsi järv, Valgejärv)
Lubjaahujärv (Lubjajärv, Kooraste Lubjaahju järv)
Naha järv (Nahajärv) [Kooraste järvestik]
Lambahanna järv (Lambasaba järv, Truuta järv) [Kooraste järvestik]
Kooraste Kõverjärv (Kõvvõrjärv)
Liinu järv (Liinujärv, Liinajärv) [Kooraste järvestik]
Suurjärv (Kooraste Suurjärv, Kooraste järv, Seegla järv)
Pikkjärv (Kooraste Pikkjärv)
Kooraste Kõverjärv (Kõvvõrjärv)