Hüüdre järv (Hüüdra järv) [Kooraste järvestik]

Pindala: 5,3ha
Kaldajoone pikkus: 1387m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.94
Long: 26.6736111

Põlvamaal, Kanepi vallas, Jõgehara küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6425263

57°56'25" N

Y

658348

26°40'26" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 5,3 ha, pikkus 590 m, laius 125 m, kaldajoone pikkus 1 387 m

Pehme- ja heledaveeline järv, segatoiteline

Registri kood VEE2123900

"Teistest Kooraste järvedest eemal, Kooraste asundusest 3 km lõunakagu pool asuv lääne-ida suunas piklik järv. Lõunakaldal kasvab mets, põhjakaldal raiesmik, edelakaldal vana talu oma heinamaade ja põllumaadega. Järve piirab kitsas õõtsikuriba, talu ja lõunakalda keskosas asuva supluskoha juures leidub ka liivast põhja. Varem on järves leotatud linu.

Toitub peamiselt sademete veest. Vesi on pruunikaskollane, keskmise läbipaistvusega (1,8 m) ja väga tugevasti kihistunud. Taimestik on järves suhteliselt vähe arenenud, liike leidub keskmisel hulgal (16).

Kaladest leidub peale mudamaimu ning rohkesti kokre. Muud kalad olevad järve ummuksile jäämise tõttu kadunud. Kunagi on peetud aga Hüüdre järve kalarikkaks järveks, kus leidus erakordselt rohkesti haugi ja saadi kolme vaksa pikkuseid ahvenaid. 1973 a. andis järv ootamatult jälle ilusaid ahvenaid.

Maastikuliselt kaunis veekogu. Omab tähtsust kogrejärvena ja kohaliku tähtsusega supluskohana."
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kooraste järvestik